All Categories


Pages


 Upadłość konsumencka a kilka egzekucji komorniczych

Upadłość konsumencka to relatywnie świeża instytucja w polskim programie prawnym. Została ona nienaniesiona pod koniec grudnia 2009r. Natomiast przepisy, które ją regulują znajdują się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Warto po tym miejscu również wspomnieć o tym, że ważna ich nowelizacja nastąpiła pod spodem koniec roku 2014. Jak się okazuje to dzięki tej noweli coraz większą ilość osób może skorzystać wraz z dobrodziejstw, jakie niesie wraz z sobą ogłoszenie bankructwa.

Przy roku 2016 upadłość konsumencka jest faktem już gwoli sporej grupy obywateli naszego kraju, którzy nie radzili osobiście z terminowym regulowaniem swych zaciągniętych zobowiązań. Trzeba aczkolwiek powiedzieć, że wydanie postanowienia przez sąd to wówczas pierwszy etap, przez który przechodzi osoba zadłużona. Jeśli bowiem posiada jakiś mienie np. w postaci nieruchomości - domu, mieszkania to jest on licytowany na poczet zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Dodatkowo w przypadku uzyskiwania periodycznego dochodu np. wynagrodzenia za pracę sąd definiuje osobę syndyka, który nazywa, jaka część dochodu zostanie przeznaczana na spłatę naszych wierzycieli. To tzw. projekt spłaty, który możne potrwać maksymalnie przez okres trzy letni. Po jego skończeniu niespłacony dług ulega umorzeniu. Można, zatem powiedzieć, że jest to znacznie bardziej wartościowe rozwiązanie niż długoletnia egzekucja komornicza, w której jesteśmy zmuszeni opłacać koszty komornicze i cały czas będą nam naliczane odsetki (w przypadku upadłości naliczanie odsetek jest wstrzymane).


Na zrzeszeniach internetowych wiele osób zadaje pytanie, co to jest upadłość konsumencka i czy oni również będą się do tej dziewczyny kwalifikować. Każdy przypadek powinno się badać oddzielnie, bowiem sytuacja każdego dłużnika jest odmienna i wymaga dogłębnej zestawienia. Jednak podstawą jest za każdym razem ustalenie, że dana osoba jest niewypłacalna a tylko niewypłacalność powstała bez do niej winy np. mówimy w tym miejscu o sytuacji, gdy w trakcie podpisywania umowy kredytowej nie byliśmy w sposób wzorowy poinformowani o naliczonych kosztach i odsetkach.About the Author

Munro
Coley Smed Upadłość konsumencka to relatywnie świeża instytucja w polskim programie prawnym. Została ona nienaniesiona pod koniec grudnia 2009r. Natomiast przepisy, które ją regulują znajdują się w ustawie o pra

Comments


No comments yet! Be the first:

Your ResponseMost Viewed - All Categories